Slide báo cáo đề tài ISA - Bảo mật doanh nghiệp

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 2006
  • Lượt tải: 108
  • Ngôn ngữ: PDF
  • Số trang: 181
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Slide báo cáo đề tài ISA - Bảo mật doanh nghiệp

Loading...

Nội dung:

Gồm các phần sau:

I.Introduction  ISA

II.Setup ISA

III.Proxy

IV.Access Rule

V. Configuring ISA Server as a Firewall

VI.Intrustion Detection

VII.Filter

VIII.Publishing Rule

BÌNH LUẬN