Hướng dẫn thiết lập GhostCast Server

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 2487
  • Lượt tải: 129
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 42
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Sử dụng để Ghost nhiều máy cùng lúc, tiết kiệm được thời gian.


Nội dung: Sử dụng để Ghost nhiều máy cùng lúc, tiết kiệm được thời gian.
BÌNH LUẬN