Xây dựng hệ thống quản lý Thư viện bằng Rational Rose

  • Ngày gửi: 10/09/2012
  • Lượt xem: 3837
  • Lượt tải: 175
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 11
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Mục tiêu của bài thực hành là giúp cho sinh viên thực tập phương pháp phân tích và thiết kế bằng ngôn ngữ UML thông qua bộ công cụ CASE là Rational Rose


Nội dung: Mục tiêu của bài thực hành là giúp cho sinh viên thực tập phương pháp phân tích và thiết kế bằng ngôn ngữ UML thông qua bộ công cụ CASE là Rational Rose
BÌNH LUẬN