Cấp bậc tác giả:

HTML

Code Like Facebook Page

Được viết bởi QuangIT ngày 13/03/2013 lúc 09:34 PM
Để tạo được ứng dụng Like của facebook trên trang web mình, thực hiện bài viết bên dưới
  • 0
  • 2003

Code Like Facebook Page

Loading...

Đầu tiên tạo Page trên Facebook
Sau đó Copy link dán vào dòng màu đỏ bên dưới
<div id="fb-root">

    </div>
    <script>        (function (d, s, id) {
            var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
            if (d.getElementById(id)) return;
            js = d.createElement(s); js.id = id;
            js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
            fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        } (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
    </script>
//Chèn giữa thẻ Head
 
<div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/DotnetGroup"
        data-width="213" data-show-faces="true" data-stream="false" data-border-color="#d9509c"
        data-header="true" style="padding-bottom: 10px;" async="false">
    </div>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML