Cấp bậc tác giả:

Lịch Học

Lịch Khai giảng các lớp Chuẩn đầu ra, MOS, Lập trình viên MCSD và Quản trị mạng QT MCSA

Được viết bởi webmaster ngày 25/02/2015 lúc 11:39 AM
THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG VÀ MỨC ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Lịch Khai giảng các lớp Chuẩn đầu ra, MOS, Lập trình viên MCSD và Quản trị mạng QT MCSA

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG VÀ MỨC ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:
Giảm 30% học phí cho Ban cán sự lớp (LT, LP, BT, PBT)
Giảm 15% học phí cho nhóm trên 15 sinh viên
Giảm 10% học phí cho nhóm trên 10 sinh viên

Liên hệ tư vấn thủ tục nhận ưu đãi: 
- Cơ sở ĐHNN: 0511 6566575
- Cơ sở ĐHKT: 0511 6566585
- Trụ sở chính, ĐHĐN: 0511 2240741

thong-tin.jpg

lich-khai-giang.png

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT