Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Phân biệt React Native và ReactJS

Được viết bởi webmaster ngày 06/03/2023 lúc 02:16 PM
React Native và ReactJS đều là công nghệ phát triển web của Facebook, tuy nhiên chúng có một số sự khác biệt quan trọng về cách hoạt động và mục đích sử dụng.
 • 0
 • 1155

Phân biệt React Native và ReactJS

React Native và ReactJS đều là công nghệ phát triển web của Facebook, tuy nhiên chúng có một số sự khác biệt quan trọng về cách hoạt động và mục đích sử dụng.
1. ReactJS
ReactJS là một thư viện JavaScript cho phép xây dựng các ứng dụng web động, tương tác và có tính tương thích cao. ReactJS sử dụng một mô hình lập trình giao diện (UI) có tên là "Component-Based Architecture" (Kiến trúc dựa trên thành phần) để phân tách các thành phần trong ứng dụng web thành các đối tượng độc lập.
Các đối tượng này được tạo ra để tái sử dụng, giúp việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. ReactJS sử dụng JSX (JavaScript XML) để viết HTML trong JavaScript, cho phép lập trình viên viết mã ngắn gọn và dễ đọc hơn.
Ví dụ:
import React from 'react';

class MyComponent extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, World!</h1>
   </div>
  );
 }
}
2. React Native
React Native là một framework cho phép xây dựng các ứng dụng di động (mobile app) sử dụng các thành phần tương tự như ReactJS. React Native sử dụng một cơ chế render khác với ReactJS và sử dụng các thành phần native để hiển thị các giao diện trên các nền tảng di động khác nhau.
Một điểm đáng chú ý khác của React Native là nó cung cấp một tập hợp các thành phần tương thích với các tính năng của các nền tảng di động, giúp việc phát triển ứng dụng di động trở nên đơn giản hơn.
Ví dụ:
import React from 'react';
import { Text, View } from 'react-native';

class MyComponent extends React.Component {
 render() {
  return (
   <View>
    <Text>Hello, World!</Text>
   </View>
  );
 }
}
Tóm lại, ReactJS là một thư viện JavaScript để xây dựng các ứng dụng web, trong khi React Native là một framework để xây dựng các ứng dụng di động. Cả hai công nghệ đều sử dụng mô hình lập trình UI dựa trên thành phần, tuy nhiên, React Native sử dụng các thành phần native để hiển thị các giao diện trên các nền tảng di động khác nhau.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML