Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP của máy Client

Được viết bởi webmaster ngày 06/01/2014 lúc 11:05 PM
Giao thức Internet là thông tin liên lạc giữa các nút. Giao thức Internet, được sử dụng để theo dõi hệ thống và địa chỉ người dùng.
  • 0
  • 8858

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP của máy Client

Giao thức Internet là thông tin liên lạc giữa các nút. Giao thức Internet, được sử dụng để theo dõi hệ thống và địa chỉ người dùng. Nếu bạn muốn xác định người dùng, những người đang truy cập trang web của bạn và từ đó bạn đang nhận được các visitor. Bạn cũng có thể lưu trữ các chi tiết trong db.

he-thong-dct.jpg

Với sự giúp đỡ của địa chỉ giao thức Internet, bạn có thể theo dõi các địa chỉ giao thức Internet visitors. Theo dõi client ngay khi truy cập vào trang web của bạn trong asp.net. Trong số chúng có thể sử dụng địa chỉ giao thức Internet proxy. Nhưng ta có thể có được địa chỉ giao thức Internet với mã đơn giản này.

Chúng ta có hai phương thức để tìm địa chỉ giao thức Internet
using System.Net;// Namespace
//Get IP address of the visitor method
public string GetIpAddress()
{
string stringIpAddress;
stringIpAddress = Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
if (stringIpAddress == null)
{
stringIpAddress = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
}
return "Visitor IP Address is "+stringIpAddress;
}

//Get Lan Connected IP address
public string GetLanIPAddress()
{
//Get Host Name
string stringHostName = Dns.GetHostName();
//Get Ip Host Entry
IPHostEntry ipHostEntries = Dns.GetHostEntry(stringHostName);
//Get Ip Address From The Ip Host Entry Address List
IPAddress[] arrIpAddress = ipHostEntries.AddressList;
return arrIpAddress[arrIpAddress.Length - 1].ToString();
}

Chỉ với 2 kiểu Get sau:
//Get the Ip Address of the visitor
string strVisitorIpAddress = GetIpAddress();
//Get The Lan Ip Address
string strLanIpAddress = GetLanIPAddress();

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML