Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình tròn

Được viết bởi webmaster ngày 19/01/2014 lúc 01:54 PM
Lập trình Java căn bản
 • 0
 • 28742

Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình tròn

Gợi ý: 
Biến hằng: hệ số pi = 3.14
Các biến cần có: bán kính hình tròn, chu vi hình tròn và diện tích hình tròn.
Đầu vào: bán kính hình tròn 
Đầu ra: diện tích và chu vi hình tròn
Phương pháp:
Công thức tính chu vi hình tròn: p = 2 * bán kính * pi
Công thức tính diện tích hình tròn: s = bán kính * bán kính * pi

tinh-chu-vi-dien-tich.png
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package test01;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 *
 * @author DOTNETGROUP
 */
public class Test01 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException{
    // TODO code application logic here
    System.out.println("Tinh chu vi hinh tron:");
    double cv;
    double pi=3.14;
    BufferedReader kbd = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Nhap ban kinh: ");
    String s=kbd.readLine();
    double r=Double.parseDouble(s);
    cv=2*r*pi;
    System.out.print("Chu vi: "+cv + "\n");
    System.out.println("Dien tich: " + Math.pow(r, 2) * pi);
  }
  
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML