Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi Captcha không hoạt động được trong IIS 7

Được viết bởi webmaster ngày 13/08/2013 lúc 03:26 PM
Captcha không hoạt động trên Webserver (IIS7)
  • 0
  • 7367

Lỗi Captcha không hoạt động được trong IIS 7

Captcha không hoạt động trên Webserver (IIS7) 
Nhận Form aspshnippets scirpt trên trang web. 

HTTP-Fehler 500.23 - Internal Server Error
Es wurde eine ASP.NET-Einstellung erkannt, die im verwalteten Pipelinemodus "Integriert" nicht gültig ist.

Diese Anwendung definiert die Konfiguration im Abschnitt "system.web/httpHandlers".

Modul ConfigurationValidationModule
Benachrichtigung BeginRequest
Handler PageHandlerFactory-Integrated
Fehlercode 0x80070032 

Sau đó, tôi thay đổi trong web.config. 

<system.webServer>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
</system.webServer>

Sau đó các lỗi đã được gỡ bỏ, nhưng tôi không thấy bất kỳ hình ảnh xác thực(Captcha-Image) nào. 

Tìm hiểu trên các diễn đàn thì được biết phải thêm đoạn này vào Handler

<httpHandlers>
<add name="MSCaptcha" verb="GET" path="CaptchaImage.axd" type="MSCaptcha.CaptchaImageHandler, MSCaptcha"/>
</httpHandlers> 

Nhưng vẫn không được. Cuối cùng Tôi tham chiếu thêm phần này vào thẻ system.Webserver thì hiển thị hình ảnh Captcha được.

<add name="MSCaptcha" path="CaptchaImage.axd" verb="GET" type="MSCaptcha.CaptchaImageHandler, MSCaptcha" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0"/>

Nghiên cứu thêm chỗ Webserver, dành cho IIS 7.5 trở lên
 <handlers>
<add name="MSCaptcha" path="CaptchaImage.axd" verb="GET" type="MSCaptcha.CaptchaImageHandler, MSCaptcha" />
 </handlers>

Còn trong IIS 6, bạn chỉ cần đặt vào thẻ system.Web là được.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML