Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi khi Save Ảnh "A generic error occurred in GDI+"

Được viết bởi webmaster ngày 11/08/2013 lúc 12:31 AM
Về cơ bản, phải mất tập tin ảnh tải lên (thông qua Form web) và lưu hình ảnh thu nhỏ của tập tin này vào thư mục tạm.
  • 0
  • 8414

Lỗi khi Save Ảnh "A generic error occurred in GDI+"


Về cơ bản, phải mất tập tin ảnh tải lên (thông qua Form web) và lưu hình ảnh thu nhỏ của tập tin này vào thư mục tạm.

Các máy chủ web có quyền ghi vào thư mục, do đó KHÔNG phải là vấn đề.

Tuy nhiên trong quá trình tải ảnh lên, gặp phải lỗi sau:

System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)

Theo rumtime lỗi, lỗi xảy ra trên dòng sau:  fin_img.Save( img_file_spec, img_codec, encoder_params )

Để fix lỗi này, bạn cần phải phân quyền thư mục đó có quyền Write. Nếu trên Host thì bạn click vào cái "Khóa" ở thư mục cần phân quyền, chọn user phân quyền và chọn quyền WRITE cho nó, còn trên máy thì chuột phải lên thư mục, chọn properties, chọn tab Sercurity, chọn user phân quyền và chọn quyền WRITE cho nó. Hoặc có thể do thư mục tạm chứa ảnh chưa có, chỉ cần tạo thư mục đó bằng Code hoặc bằng tay.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML