Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Khắc phục Rewrite URL không hoạt động được trong IIS7

Được viết bởi webmaster ngày 10/08/2013 lúc 04:15 PM
Nếu ai đã cài trên localhost IIS 7.0 thì cần config lại chút web.config để sử dụng được URL Rewriting.
  • 0
  • 7791

Khắc phục Rewrite URL không hoạt động được trong IIS7

Nếu ai cài trên localhost IIS 7.0 trở lên thì cần config lại chút web.config để sử dụng được URL Rewriting.

<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/> <modules>
<remove name="ScriptModule" /> <remove name="UrlRewriteModule" /> <add name="UrlRewriteModule" type="UrlRewritingNet.Web.UrlRewriteModule, UrlRewritingNet.UrlRewriter" />
</modules>
</system.webServer>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML