Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào để tự động sinh mật khẩu?

Được viết bởi QuangIT ngày 02/04/2013 lúc 10:22 PM
Làm thế nào để tự động sinh mật khẩu. Thực sự đơn giản. Ví dụ tôi sử dụng nó trong Asp.Net nếu người đăng ký trên trang web của tôi, tôi cung cấp cho họ một mật khẩu ngẫu nhiên được tạo ra để mọi người có thể chứng thực qua địa chỉ e-mail.
  • 0
  • 6898
Tải tệp tin: Click ở đây

Làm thế nào để tự động sinh mật khẩu?

Làm thế nào để tự động sinh mật khẩu. Thực sự đơn giản. Ví dụ tôi sử dụng nó trong Asp.Net nếu người đăng ký trên trang web của tôi, tôi cung cấp cho họ một mật khẩu ngẫu nhiên được tạo ra để mọi người có thể chứng thực qua địa chỉ e-mail.  

passgene.jpg

Mở dự án mới thêm  lớp mới với tên dự án lớp PassGen lớp hoặc tên nào cũng được. Chúng ta chỉ cần một không gian tên - using System; 

Chúng ta cần:

protected Random rGen;
protected string[] strCharacters = { "A","B","C","D","E","F","G",
"H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y",
"Z","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","a","b","c","d","e","f","g","h",
"i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"};
Bạn phải đặt cái này trong hàm dựng:
public PassGen()
{
rGen = new Random();
}

rGen cung cấp cho ta một số ngẫu nhiên tạo ra và strCharacters có tất cả các ký tự mà chúng ta cần trong mảng một chiều. 
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hai phương thức để tạo ra mật khẩu mà chỉ có chữ thường số và ký tự Và một trong đó làm cho cả hai ký tự chữ thường và chữ hoa.

public string GenPassLowercase(int i)
{
int p = 0;
string strPass = "";
for (int x = 0; x<= i; x++)
{
p = rGen.Next(0,35);
strPass += strCharacters[p];
}
return strPass.ToLower();
}

Và cả ký tự thường và hoa

public string GenPassWithCap(int i)
{
int p = 0;
string strPass = "";
for (int x = 0; x<= i; x++)
{
p = rGen.Next(0,60);
strPass += strCharacters[p];
}
return strPass;
}

Ok, nó khá dễ dàng. Hy vọng bạn sẽ có các chuỗi như mong muốn!

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML