Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Gửi thư trong ASP.net bằng địa chỉ IP mà không cần tài khoản và mật khẩu email

Được viết bởi QuangIT ngày 24/03/2013 lúc 02:51 PM
Thông qua Chương trình này, bạn có thể gửi email bằng cách sử dụng địa chỉ IP của bạn, Bạn có thể gửi nó cũng từ hệ thống Local của bạn, nhưng bạn phải cài đặt IIS máy chủ và máy chủ chương trình của bạn để IIS.
  • 0
  • 6789

Gửi thư trong ASP.net bằng địa chỉ IP mà không cần tài khoản và mật khẩu email

Thông qua Chương trình này, bạn có thể gửi email bằng cách sử dụng địa chỉ IP của bạn, Bạn có thể gửi nó cũng từ hệ thống Local  của bạn, nhưng bạn phải cài đặt IIS máy chủ và máy chủ chương trình của bạn để IIS.

Đầu tiên các bạn phải thiết lập IIS của bạn để cho phép bạn gửi email.

Các bước thiết lập
  • Vào IIS
  • Chọn mặc định SMTP Virtual Server + click chuột phải đi đến Property.
  • Tới tab general -> advance -> thêm địa chỉ local IP của bạn -> OK.
Bây giờ hãy thử mã này.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

 
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       
         SmtpClient ss = new SmtpClient("<Địa chỉ Ip của bạn>");
            
            ss.Port = 25;
            ss.UseDefaultCredentials = true;
            ss.Send("<From Mail>", "<To Mail>", "<Subject>", "<Body message>");
  }
    }
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML