Cấp bậc tác giả:

PHP

Hướng dẫn xử lý lỗi tải giới hạn dung lượng "exceed the post_max_size directive"

Được viết bởi webmaster ngày 15/03/2020 lúc 11:09 AM
Trong quá trình sử dụng moodle, khi thực hiện việc tải tệp tin bạn sẽ gặp lỗi "The uploaded file may exceed the post_max_size directive in php.ini.". Lỗi này do PHP giới hạn khi thực hiện việc đẩy dữ liệu lên server. Nó được điều khiển bởi PHP settings, bạn có thể thay đổi điều này.
  • 0
  • 4756

Hướng dẫn xử lý lỗi tải giới hạn dung lượng "exceed the post_max_size directive"

Trong quá trình sử dụng moodle, khi thực hiện việc tải tệp tin bạn sẽ gặp lỗi "The uploaded file may exceed the post_max_size directive in php.ini.". Lỗi này do PHP giới hạn khi thực hiện việc đẩy dữ liệu lên server. Nó được điều khiển bởi PHP settings, bạn có thể thay đổi điều này. Bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn sửa lỗi trên.
Bước 1: Mở file php.ini trong thư mục xampp/php
Bước 2: Tìm đến dòng sau: post_max_size và tăng dung lượng nó lên
Bước 3: Lưu file lại, từ giờ bạn sẽ không gặp phải lỗi trên nữa.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML