Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn sử dụng Cross Page PostBack

Được viết bởi Phạm Gia Phước ngày 18/10/2014 lúc 01:33 AM
+Cross page postback là dạng postback gởi tới trang khác. +Các button control như Button, ImageButton và LinkButton đều có thuộc tính PostBackUrl
  • 0
  • 9071
Tải tệp tin: Click ở đây

Hướng dẫn sử dụng Cross Page PostBack

Bài toán đặt ra ở đây là :  bạn muốn gửi dữ liệu từ page_gui đến page_PostBack và hiển thị ra
 
Bước 1 : chuẩn bị 2page như sau : 
 
+page_gui
           
+page_PostBack 
          
Bước 2 :  code cho button Submit_PostBack trong page_gui
 
<asp:Button ID="btnSubmit" Runat="server" Text="Submit_PostBack" PostBackUrl="~/page_PostBack.aspx" />
 
Bước 3 :  cài đặt cho page_PostBack như sau
         
 
 
 Video hướng dẫn :
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML