Cấp bậc tác giả:

JAVA

Kết nối SQL thông qua ODBC

Được viết bởi webmaster ngày 24/02/2014 lúc 09:53 PM
Có nhiều cách kết nối Java với SQL. Ở bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt ODBC và kết nối thành công với việc hiển thị thông tin 1 trường dữ liệu bất kỳ.
 • 0
 • 23377

Kết nối SQL thông qua ODBC

Bước 1: Vào Start. Chọn Control Panel. Chọn tiếp Administrative Tools, nhấn đúp Data Sources(ODBC).
Bước 2: Tại giao diện của ODBC Data Source Administrator, thẻ User DSN, nhấn Add..., chọn SQL Server, nhấn Finish.
Đặt tên bất kỳ nhưng phải thật dễ nhớ,  chọn server để kết nối, nếu có nhiều server còn không thì sử dụng dấu ., có nhiều máy cần điền Tên máy\SQLEXPRESS

connect_sql_01.jpg

Tiếp tục nhấn Next như trong hình

connect_sql_02.jpg

Chọn Database cần kết nối rồi nhấn Next

connect_sql_03.jpg

Nếu không có gì thay đổi thì nhấn Finish để kết thúc.

connect_sql_04.jpg

Một hộp thoại xuất hiện với các thông tin đã cài đặt

connect_sql_05.jpg

Kiểm tra kết nối có thành công không bằng cách nhấn vào "Test Data Source..."

connect_sql_06.jpg

Nhấn OK 2 lần để kết thúc.
Giao diện thành công như hình

connect_sql_07.jpg

Bước 3: Tạo Class KetNoiSQL.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java05;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author DOTNETGROUP
 */
public class KetNoiSQL {

  private Connection con = null;

  public KetNoiSQL() {
    String url = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
    try {
      Class.forName(url);
      String dbUrl = "jdbc:odbc:Bank";
      con = DriverManager.getConnection(dbUrl);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  public ResultSet GetResultSet(String tableName) throws SQLException {
    ResultSet rs = null;
    Statement stmt = con.createStatement();
    String sql = "select * from " + tableName;
    rs = stmt.executeQuery(sql);
    return rs;
  }

  public void Close() throws Exception {
    con.close();
  }

  public static void main(String[] args) {
   KetNoiSQL kn = new KetNoiSQL();
    try {
      ResultSet rs= kn.GetResultSet("Account");//Table Name
      while(rs.next())
      {
        System.out.println(rs.getString("accName"));//Field Name
      }
      kn.Close();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
   
  }
}

Kết quả hiển thị:

connect_sql_08.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML