Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Cài đặt nhanh Web server IIS 7.0 trong Window Server 2008

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 02:42 PM
Mặc dù hiện nay có nhiều cấu hình máy chủ Web (Web server) tiên tiến hơn, nhưng nhiều sản phẩm vẫn yêu cầu cấu hình Web IIS như một đòi hỏi bắt buộc. Dưới đây là cách cài đặt đơn giản Web server IIS 7.0 trong Window Server 2008
  • 0
  • 9995
Tải tệp tin: Click ở đây

Cài đặt nhanh Web server IIS 7.0 trong Window Server 2008

Mặc dù hiện nay có nhiều cấu hình máy chủ Web (Web server) tiên tiến hơn, nhưng nhiều sản phẩm vẫn yêu cầu cấu hình Web IIS như một đòi hỏi bắt buộc. Dưới đây là cách cài đặt đơn giản Web server IIS 7.0 trong Window Server 2008

Các chế độ cài đặt

Trên Windows Server 2008, IIS 7 có thể được cài đặt theo hai cách:

- Chế độ thông thường (GUI) - với một GUI để quản lý và cài đặt 
- Chế độ Server Core - chỉ có dấu nhắc lệnh và PowerShell dành cho quản trị viên máy chủ nội bộ, quản lý từ xa cũng có thể sử dụng MMC 3.0 và các snap-in. 

Chế độ thông thường

IIS 7.0 là một thành phần trong Windows Server 2008 Server Roles. IIS có thể được cài đặt thông qua GUI bằng cách sử dụng giao diện quản lý máy chủ Server Manager mới sau khi hệ điều hành Windows Server 2008 được cài đặt. 

Server Manager cung cấp một giao diện hiển thị để cài đặt và hủy bỏ cài đặt Server Roles và Features. Nó cũng cho bạn thấy được tổng quan về các Role và tính năng đã được cài đặt hiện hành. Khi IIS 7.0 được chọn từ Server Manager, các thành phần cơ bản và dịch vụ cần cho IIS cũng tự động được chọn.

Phương thức cài đặt này có ưu điểm là rất đơn giản, chỉ cần thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Tuy nhiên, do có nhiều thao tác nên thời gian cài đặt cũng lâu hơn. Ở đây, bài viết tập trung chủ yếu vào việc cài đặt IIS 7.0 trong chế độ Server Core.

Chế độ Server Core

Windows Server 2008 có thể được cài đặt trong chế độ Server Core. Server Core được cài đặt trong suốt cài đặt ban đầu của Windows Server 2008. Và IIS 7.0 là một trong những Server Roles có thể được cài đặt trên Windows Server 2008 đang chạy trong chế độ Server Core. Bạn có thể thường xuyên bổ sung thêm những tính năng mới của nó thông qua snap-in trong Server Manager theo một tập lệnh. Trong đó, một phương pháp để đảm bảo thiết lập một cấu hình phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu IIS (ví dụ SQL Server) là sử dụng cài đặt theo tập lệnh.

Để cài đặt cấu hình IIS 7.0 cơ bản, trước tiên bạn chạy dòng lệnh sau:

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;
IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementService;
IIS-Metabase;WAS-WindowsActivationService;
WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;
WAS-ConfigurationAPI

Hình 1: Cách thiết lập IIS thông qua tập lệnh

Sau một phút hoặc lâu hơn, khi thao tác được thực hiện và hoàn thành thì các snap-in Window Server 2008 Server Manager sẽ thực hiện bước làm mới kế tiếp. Hình 2 chỉ ra các snap-in nâng cấp Server Manager theo vai trò IIS cơ bản.


Hình 2

Có thể nói, sử dụng cài đặt IIS theo chế độ Server Core là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để đảm bảo thiết lập những cấu hình phù hợp nhất cho máy chủ, và các tính năng Windows khác có thể được cài đặt tự động qua bộ quản lý package manager (pkgmgr).

Ngoài ra, bạn có thể tháo cài đặt bộ quản lý này tạm thời để cho phép thực hiện một tính năng khác trong một khoảng thời gian lý thuyết và việc tháo dỡ tính năng này được thực hiện từ scheduled task để đảm bảo dừng hoạt động của cấu hình Web IIS.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML