Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Gỡ lỗi Javascript với Visual Studio 2005

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 01:54 PM
Hầu hết chúng ta đều nhận thấy việc sự khó khăn trong việc gỡ lỗi mã java script. Bài viết này của tôi sẽ hướng dẫn các bạn gỡ lỗi java script trong Visual Studio 2005.
  • 0
  • 8302
Tải tệp tin: Click ở đây

Gỡ lỗi Javascript với Visual Studio 2005

Hầu hết chúng ta đều nhận thấy việc sự khó khăn trong việc gỡ lỗi mã java script. Bài viết này của tôi sẽ hướng dẫn các bạn gỡ lỗi java script trong Visual Studio 2005.
Đầu tiên bạn phải chắc chắn rằng đã làm có hiêu lực việc gỡ lỗi tại Internet Explorer bằng các vào menu Tools ->Internet Options chọn tab Advanced và bỏ dấu check tại mục Disable script debugging(Internet Explorer).

Các bạn có thể tải ví dụ minh họa cho bài viết để bắt đầu.
<script language =”javascript”>
function btnGreeting_Clicked()
{
debugger; var firstname;
var lastname;
var greeting;
firstname = document.all(’txtFirstName’).value;
lastname = document.all(’txtLastName’).value;
greeting = “Hi,” + ” “+ firstname + ” ” + lastname + ” ” + “Have a great Day!”;
alert(greeting);
return false;
}
</script>
Nhấn F5 để chạy ví dụ. IE sẽ bật thông báo gỡ lỗi khi gặp từ khóa debugger.

Tại đây bạn có thể gỡ lỗi tương tự như gỡ lỗi một ứng dụng bình thường viết trên visual studio.
Gỡ lỗi thủ công
Bạn cũng có thể gỡ lỗi thủ công mà không cần dùng từ khóa debugger bằng cách:
- Tại Visual Studio vào menu Debug \ Attach to process…
- Trong hộp thoại Attach to process chon process iexplore.exe, click select… chọn loại mã cần gỡ lỗi. Ở đây chúng ta chọn Script.

Vào menu Debug \ Windows \ Script Explorer
Trong cửa sổ Script Explorer click đúp vào file muốn gỡ lỗi. Trong cửa sổ code ta có thể đánh dấu các dòng cần gỡ lỗi bằng các bấm F9 tại dòng đó.

Nguồn bài viết: Zensoft

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML