Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Đóng gói sản phẩm trong Vistual Studio .NET

Được viết bởi QuangIT ngày 15/04/2013 lúc 11:21 PM
Hướng dẫn đóng gói sản phẩm
  • 0
  • 10329
Tải tệp tin: Click ở đây

Đóng gói sản phẩm trong Vistual Studio .NET

Trong Application Folder bạn tạo 2 shortcut (nếu muốn tạo cả shortcut trên Desktop và program)của file.exe
a1.JPG

Kéo lần lượt 2 file shortcut đó vào User's Desktop và User 's program menu

Bạn tinh chỉnh 2 cái shortcut này trong properties tùy ý
Build nó lên.

Nguồn bài viết: DNGAZ

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML