Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Viết hoa chữ cái đầu tiên trong trong chuỗi

Được viết bởi webmaster ngày 18/04/2016 lúc 11:43 PM
Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong chuỗi, bạn chỉ cần sử dụng hàm sau đây
 • 0
 • 18798

Viết hoa chữ cái đầu tiên trong trong chuỗi

Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong chuỗi, bạn chỉ cần sử dụng hàm sau đây:

public static string VietHoa(string s)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(s))
        return s;

      string result = "";

      //lấy danh sách các từ 

      string[] words = s.Split(' ');

      foreach (string word in words)
      {
        // từ nào là các khoảng trắng thừa thì bỏ 
        if (word.Trim() != "")
        {
          if (word.Length > 1)
            result += word.Substring(0, 1).ToUpper() + word.Substring(1).ToLower() + " ";
          else
            result += word.ToUpper() + " ";
        }

      }
      return result.Trim();
    }
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML