Cấp bậc tác giả:

Tiếng Anh

Một số từ vựng chỉ thời tiết trong tiếng Anh

Được viết bởi webmaster ngày 03/11/2019 lúc 06:55 PM
Một số từ hay dùng khi nói về thời tiết

Một số từ vựng chỉ thời tiết trong tiếng Anh


  • Rain (n) Rainy (adj) /ˈreɪ.ni/ : mưa, có mưa
  • Shower (n) /ʃaʊər/ , showery (adj): mưa rào, có mưa rào
  • Sunshine (n) /ˈsʌn.ʃaɪn/, Sunny (adj) /ˈsʌn.i/: ánh dương, trời nắng
  • Snow (n) Snowy (adj) /ˈsnəʊ.i/: tuyết, có tuyết
  • Ice (n), icy (adj): băng đá, có tuyết
  • Wind (n), windy (adj): gió
  • Storm (n), stormy (adj): bão

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất