Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn xài mãi mãi StarUML

Được viết bởi webmaster ngày 14/11/2020 lúc 05:41 PM
Bài này sẽ hướng dẫn cách thuốc cho phần mêm StarUML một cách đơn giản nhất, chỉ vài thao tác đơn giản

Hướng dẫn xài mãi mãi StarUML


Bài này sẽ hướng dẫn cách thuốc cho phần mêm StarUML một cách đơn giản nhất, chỉ vài thao tác đơn giản
Bước 1: Sau khi cài đặt StartUML thành công, tìm tệp tin LicenseManagerDomain.js(/opt/staruml/www/license/node/LicenseManagerDomain.js)
Bước 2: Cấp quyền ghi tệp tin, chuột phải lên file trên, chọn Properties, tại tab Security chọn Edit và tại User chọn Full Control.
Bước 3: Tùy chỉnh tệp tin LicenseManagerDomain.js với nội dung bên dưới

/**
 * File name: LicenseManagerDomain.js
 * Mac OS: /Applications/StarUML.app/Contents/www/license/node/
 * Linux: /opt/staruml/www/license/node/
 */

(function () {
    "use strict";
 
    var NodeRSA = require('node-rsa');
 
    function validate(PK, name, product, licenseKey) {
        return{
           name: "dotnetgroup",
           product: "StarUML",
           licenseType: "vip",
           quantity: "unlimited",
           licenseKey: "no, thanks!"
        };
    }
 
    function init(domainManager) {
        if (!domainManager.hasDomain("LicenseManager")) {
            domainManager.registerDomain("LicenseManager", {major: 0, minor: 1});
        }
        domainManager.registerCommand(
            "LicenseManager", // domain name
            "validate",       // command name
            validate,         // command handler function
            false,            // this command is synchronous in Node ("false" means synchronous")
            "Validate License",
            [
                {
                    name: "PK",
                    type: "string",
                    description: "PK"
                },
                {
                    name: "name",
                    type: "string",
                    description: "name of license owner"
                },
                {
                    name: "product",
                    type: "string",
                    description: "product name"
                },
                {
                    name: "licenseKey",
                    type: "string",
                    description: "license key"
                }
            ],
            [
                {
                    name: "result", // return values
                    type: "object",
                    description: "result"
                }
            ]
        );
    }
 
    exports.init = init;
 
}());

Sau đó, lưu lại.

Bước 4: Chạy phần mềm StarUML, tìm Help > Enter License, nhập nội dung như bên dưới vào.
name: "dotnetgroup"
License Key: "no, thanks!"

OK, giờ bạn có thể sử dụng mãi mãi.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Bài viết tương tự

Bài viết cùng chuyên mục

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất