Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình VPN, DNS, DHCP, AD, DeploySoftware

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 2237
  • Lượt tải: 102
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 148
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình chi tiết VPN, DNS, DHCP, AD, DeploySoftware. Xây dựng các kịch bản

Loading...

Nội dung: Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình chi tiết VPN, DNS, DHCP, AD, DeploySoftware. Xây dựng các kịch bản
BÌNH LUẬN