Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn Nâng cấp Windows 2012 R2 Evaluation lên Windows 2012 R2

Được viết bởi webmaster ngày 06/08/2020 lúc 06:25 PM
Windows Server 2012 gồm 4 phiên bản: Datacenter, Standard, Essential, Foundation. Hãng loại bỏ 2 phiên bản dành cho người dùng doanh nghiệp vừa và nhỏ là Windows Small Business Server, Windows Home Server.

Hướng dẫn Nâng cấp Windows 2012 R2 Evaluation lên Windows 2012 R2

Bước 1. Xác định phiên bản hệ điều hành hiện tại:
DISM /online /Get-CurrentEdition

Kết quả: ServerStandardEval

Bước 2. Xác định phiên bản hệ điều hành có thể nâng cấp lên:
DISM /online /Get-TargetEditions

ServerStandard
ServerDatacenter

Bước 3. Chạy lệnh Converting existing Windows Server 2012 versions tương ứng từng phiên bản muốn nâng cấp.
Windows Server 2012R2 Standard:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB /AcceptEula

Windows Server 2012R2 Datacenter:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y /AcceptEula

Bước 4. Restart lại máy chủ Server kết thúc quá trình nâng cấp.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT