Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn sửa lỗi phân quyền truy cập $CFG->directorypermissions

Được viết bởi webmaster ngày 16/03/2020 lúc 05:54 PM
Lỗi này do chưa thiết lập "deny from all, AllowOverride None" to "order deny, allow deny from all" trong IIS, bạn có thể khắc phục bằng cách

Hướng dẫn sửa lỗi phân quyền truy cập $CFG->directorypermissions


Lỗi này do chưa thiết lập "deny from all, AllowOverride None" to "order deny, allow deny from all" trong IIS, bạn có thể khắc phục bằng cách
Mở file config.php, tìm đến $CFG->directorypermissions = 0777; và sửa lại thành $CFG->directorypermissions = 7777
để cấp đầy đủ quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất