Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tổng hợp các "DLL" hỗ trợ việc lập trình ASP.NET

Được viết bởi QuangIT ngày 10/09/2012 lúc 03:52 PM
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ mới ngày càng phát triển rộng rãi. Trong những công nghệ mới trội có 1 công nghệ của Microsoft, được đánh giá là 1 trong những sản phẩm công nghệ thay thế cho các công nghệ lạc hậu trước đó.
  • 0
  • 10146

Tổng hợp các "DLL" hỗ trợ việc lập trình ASP.NET

Đó là ASP.NET, 1 thứ ngôn ngữ kỳ diệu, nó giúp tối ưu hóa hệ thống 3 tầng 1 cách triệt để, ứng dụng bảo mật cao, người dùng tùy biến dễ dàng,...


Đi theo nó là các file xử lý, một số được cung cấp miễn phí, một số có bản quyền. Vì vậy mình lập TOPIC này để tổng hợp các DLL hỗ trợ, nhằm khai thác, giảm thời gian cho việc lập trình.

Hy vọng khi mình cung cấp các DLL này, nếu bạn có những DLL khác, bạn có thể cung cấp để thư viện DLL của chúng ta ngày càng nhiều và giúp ích cho các bạn khác.


ASP.NET sự kết hợp hoàn hảo giữa C#, VB, XML, AJAX, ...


Ajax Control Tookit


Ứng dụng trong việc xử lý vị trí cố định(như google), hạn chế thời gian truy xuất, tận dụng khả năng tìm kiếm,...

Tải tại đây:


Cái này dành cho .NET Framework 4.0

http://ajaxcontroltoolkit.codeplex.com/releases/view/43475#DownloadId=116534


Cái này dành cho .NET Framework 3.5

http://www.mediafire.com/?wz74chlq1u47419


LoginControl

http://www.mediafire.com/?tjtqkeqyzdx

1. Giới thiệu

Hầu hết các dự án đều quản lý việc truy cập vào ứng dụng, cần xây dựng một điều khiển Login để sử dụng lại cho các dự án khác.

2. Giao diện

Điều khiển Login được thiết kế gồm :

o 1 PictureBox : Hiển thị hình ảnh

o 2 TextBox : Cho phép người dùng nhập UserName và Password

o 2 Button : Cho phép người dùng chấp nhận đăng nhập hoặc hủy bỏ

3. Chức năng:

Cho phép quản lý việc truy cập vào ứng dụng thông qua việc thiết lập các thuộc tính quan trọng của điều khiển LoginControl.

o ConnectionString : Chuỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu.

o Sql : Câu lệnh cho phéo chọn tài khoản để đăng nhập. Câu lênh này tuân theo dạng sau :

o CmdType : Cho phép chỉ định kiểu câu lệnh truy vấn. Nó là một thuộc tính đọc, ghi

o FormHide : Form sẽ được ẩn khi đănh nhập thành công. Nó là Form, mà chứa điều khiển LoginControl.

o FormShow : Form sẽ được hiển thị khi Form chứa điều khiển được ẩn đi. Nó là một thuộc tính đọc, ghi. Thuộc tính này được truyền

4. Sử dụng

Đầu tiên bạn Add Dll LoginControll vào Toobox, sau đó điều khiển sẽ xuất hiện trên ToolBox sau đó sử dụng như các điều khiển TextBox, Button,...


Trước khi có thể sử dụng các điều khiển bạn phải thiết lập giá trị cho các điều khiển


• ConnectionString : Giá trị của thuộc tính này có thể được truyền vào ở thời điểm thiết kế hoặc thời gian thực thi.

VD:

Code:


Server = .\SQLEXPRESS; Database = Students ;Integrated Security = true;


• Sql : Giá trị của thuộc tính này có thể được truyền vào lúc thiết kế hoặc thực thi. Nó là một string mà chứa chuỗi truy vấn hoặc trên thủ tục lưu trữ.Tương ứng bạn phải thiết lập thuộc tính CmdType là Text hoặc StoreProcedure.


VD :

Code:


Select UserName, [Password] From Accounts Where UserName = @UserName;


• FormHide : Giá trị của thuộc tính này có thể được truyền vào lúc thiết kế hoặc thực thi.

• FormShow : Giá trị của thuộc tính này được truyền vào lúc thực thi, trong sự kiện Load của điều khiển Login thuộc Form được ẩn đi.

VD :

Code:


private void proLoginControl1_Load(object sender, EventArgs e)

{

Form2 f2 = new Form2();


this.proLoginControl1.FormShow = f2;


}

FreeTextBox

Sử dụng gửi bài dạng trù phù. Như trong word

Trích:

http://www.mediafire.com/?b8nzi6wkdg4dko2

Ví dụ này sử dụng FreeTextBox để xây dựng chức năng soạn thảo văn bản trên Web.

Đây là một component miễn phí nhưng tính năng và giao diện rất chuyên nghiệp


Lưu ý:

Các bạn phải thiết lập ValidateRequest="false" trong phần khai báo Page như bên dưới


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" ValidateRequest="false" %>


PagerControl/ Phân trang


Dùng để phân trang

http://www.mediafire.com/?zctr7yizhpirzzz


DevNET.Shopping/ Giỏ hàng

Sử dụng tạo giỏ hàng chưa đầy 1'

http://www.mediafire.com/?yw7xr5e5nxuiwu8

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML