Cấp bậc tác giả:

DOTNET

VirtualKeyboard - Tạo bàn phím ảo trên ứng dụng web

Được viết bởi QuangIT ngày 03/09/2012 lúc 12:27 AM
Bạn truy cập trang google và để ý sẽ thấy phía bên phải của Textbox nhập từ khóa có hình ảnh bàn phím nhỏ, Bạn click chuột vào đó sẽ hiển thị cho bạn bàn phím ảo. Bài này tôi giới thiệu bạn cách thực hiện việc đó tuy không pro như của google
  • 0
  • 9603
Tải tệp tin: Click ở đây

VirtualKeyboard - Tạo bàn phím ảo trên ứng dụng web

Bạn truy cập trang google và để ý sẽ thấy phía bên phải của Textbox nhập từ khóa có hình ảnh bàn phím nhỏ, Bạn click chuột vào đó sẽ hiển thị cho bạn bàn phím ảo. Bài này tôi giới thiệu bạn cách thực hiện việc đó tuy không pro như của google


Tôi cũng đang tìm kiếm bộ VirtualKeyboard đẹp hơn, Khi tìm kiếm được tối sẽ cập nhật lại bài viết này.

Trước tiên bạn cần download VirtualKeyboardControl. Sau khi download và giải nén bạn có được thư viện SPCS.AspDotNet.dll và các thư mục script và css. Bạn copy các thư mục này vào ứng dụng web của bạn, và add SPCS.AspDotNet.dll vào thư mục Bin.

Bạn có thể tạo thêm Tab trong Toolbox của Visual studio để khi sử dụng kéo thả cho dễ.

Trong trang aspx bạn sử dụng các thư viện của VirtualKeyboardControl như sau:

<link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="css/keyboard.css" />

<script type="text/javascript" src="script/prototype.js"></script>

<script type="text/javascript" src="script/keyboard.js"></script>


Tiếp theo tạo một Textbox và kéo từ thanh công cụ VirtualKeyboard vào. Ở thuộc tính ForControl bạn chọn đúng Textbox mà bạn muốn áp dụng bàn phím ảo như minh họa sau


<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" />

<cc1:VirtualKeyboard ID="VirtualKeyboard1"

runat="server" ForControl="TextBox1" />


Vậy là bạn đã tích hợp dược bàn phím ảo (VirtualKeyboard) cho Textbox1 rồi. 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML