Cấp bậc tác giả:

JAVA

Sử dụng Strcmp?

Được viết bởi webmaster ngày 03/04/2014 lúc 05:07 PM
Nó sử dụng các giá trị byte của các ký tự, trả về giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên xuất hiện trước thứ hai (theo yêu cầu của giá trị byte), không nếu chúng bằng nhau, và giá trị dương nếu xuất hiện đầu tiên sau thứ hai.
  • 0
  • 6610

Sử dụng Strcmp?

Nó sử dụng các giá trị byte của các ký tự, trả về giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên xuất hiện trước thứ hai (theo yêu cầu của giá trị byte), không nếu chúng bằng nhau, và giá trị dương nếu xuất hiện đầu tiên sau thứ hai. Vì nó hoạt động trên byte, không phải là encoding-aware. 

Ví dụ: 
strcmp ("abc", "def") <0 
strcmp ("abc", "abcd") <0 / / ký tự null là ít hơn 'd' 
strcmp ("abc", "ABC")> 0 / / 'a'> 'A' trong ASCII 
strcmp ("abc", "abc") == 0 

Dấu hiệu của giá trị trả về khác 0 được xác định bởi sự khác biệt giữa giá trị của các cặp đầu tiên của byte (cả hai hiểu là loại unsigned char) khác chuỗi được so sánh. 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML