Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi ASP.NET Ajax client-side framework failed to load

Được viết bởi webmaster ngày 10/08/2013 lúc 10:43 PM
Tôi nhận ra rằng phần đã hoàn toàn mất trong . Tôi thêm phần xử lý và nó đã làm việc. Nếu bạn làm theo tất cả các bước của Visual Web Developer 2010, trông khác nhau, không có xử lý và mô-đun.
  • 0
  • 6707

Lỗi ASP.NET Ajax client-side framework failed to load

Tôi nhận ra rằng phần <handlers> đã hoàn toàn mất trong <system.webServer>. Tôi thêm phần xử lý và nó đã làm việc. Nếu bạn làm theo tất cả các bước của Visual Web Developer 2010, <system.webServer> trông khác nhau, không có xử lý và mô-đun. 

Đáng ngạc nhiên, điều khiển ajax của tôi làm việc đúng mà không cần phần xử lý! 
Tôi hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn. 

<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
<modules>
<remove name="ScriptModule"/>
<add name="ScriptModule" preCondition="managedHandler" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
</modules>
<handlers>
<remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated"/>
<remove name="ScriptHandlerFactory"/>
<remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices"/>
<remove name="ScriptResource"/>
<add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
<add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
</handlers>
</system.webServer>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML