Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thủ thuật tăng hiệu suất trang web ASP.NET trong web.config

Được viết bởi QuangIT ngày 08/08/2013 lúc 01:16 AM
Có một vài thứ quan trọng bạn có thể thêm vào web.config sẽ tăng hiệu suất trang web ASP.NET. Một số hoạt động trong các phiên bản của IIS và một số chỉ trong IIS 7, nhưng tất cả chúng đều làm việc trong tất cả các phiên bản của ASP.NET.
  • 0
  • 4402

Thủ thuật tăng hiệu suất trang web ASP.NET trong web.config


Có một vài thứ quan trọng bạn có thể thêm vào web.config sẽ tăng hiệu suất trang web ASP.NET. Một số hoạt động trong các phiên bản của IIS và một số chỉ trong IIS 7, nhưng tất cả chúng đều làm việc trong tất cả các phiên bản của ASP.NET.

Nén HTTP

IIS 6
Không được hỗ trợ

IIS 7
Bạn có thể nén cả hai nội dung động như trang aspx. Và nội dung tĩnh như stylesheets và các tập tin kịch bản. Nếu bạn sử dụng output caching, bạn có thể cần nén nội dung động trước khi bộ nhớ đệm. Bạn có thể làm bằng cách thêm vào câu lệnh này đến phần tử <system.webServer>.

<urlCompression doDynamicCompression="true" doStaticCompression="true" dynamicCompressionBeforeCache="true" />

Hãy cẩn thận tính năng này có thể phá vỡ một số module HTTP thay đổi response.

Loại bỏ header HTTP

Mục đích loại bỏ tiêu đề HTTP là không chỉ để tiết kiệm một số byte trên mỗi response, nhưng cũng từ góc độ an ninh. Tiêu đề chứa thông tin về máy chủ và phần mềm trên nó luôn luôn là thông minh để loại bỏ.

IIS 6+7
Loại bỏ các phiên bản từ header và tiết kiệm một vài byte trên mỗi response. HTTP header trông như thế này: 
X-AspNet-Version = 2.0.50727

Thêm dòng sau vào phần tử <system.web>:

<httpRuntime enableVersionHeader="false" />

IIS 7
Bạn cũng có thể loại bỏ các X-Powered-By Header bằng cách bao những dòng này đến phần tử <system.webServer>:

<httpProtocol> 
<customHeaders> 
<remove name="X-Powered-By" /> 
</customHeaders> 
</httpProtocol>

Vô hiệu hóa module không sử dụng

IIS 6+7
Vô hiệu hóa các mô-đun HTTP bạn không sử dụng, bạn có được các chu kỳ CPU bị mất liên quan đến runnings chúng trên mọi response. Đây là một ví dụ về cách để loại bỏ một số các module mà bạn có thể không cần. Thêm dòng sau vào phần tử <system.web>.

<httpModules> 
<remove name="PassportAuthentication" /> 
<remove name="Profile" /> 
<remove name="AnonymousIdentification" /> 
</httpModules>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML