Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi UploadModule is not installed into web.config trên Host

Được viết bởi webmaster ngày 10/08/2013 lúc 09:55 PM
UploadModule không được cài đặt vào web.config
  • 0
  • 6078

Lỗi UploadModule is not installed into web.config trên Host

Vui lòng kiểm tra chế độ IIS của bạn sau đó thay đổi web.config. 

IIS 6.0 và IIS 7.0 chế độ Classic

<configuration>
  <system.web>
    <httpModules>
      <add name="CuteWebUI.UploadModule" type="CuteWebUI.UploadModule,CuteWebUI.AjaxUploader"/>
     </httpModules>
  </system.web>
</configuration>

IIS 7.0 chế độ Integrated

<configuration>
  <system.webServer>
    <modules>
      <add name="CuteWebUI.UploadModule" type="CuteWebUI.UploadModule,CuteWebUI.AjaxUploader"/>
    </modules>
  </system.webServer>
</configuration>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML