Cấp bậc tác giả:

HTML

Khắc phục lỗi xác minh các trường dữ liệu trong HTML5 với các button độc lập

Được viết bởi webmaster ngày 06/08/2017 lúc 02:43 PM
Giả sử: Bạn có 1 Textbox và nhiều Button xử lý khác nhau như button Add và button Cancel. Thì làm thế nào để khi nhấn button Add thì xử lý việc Add và kiểm tra các trường dữ liệu nhập, còn button Cancel thì xử lý việc Cancel
  • 0
  • 7200

Khắc phục lỗi xác minh các trường dữ liệu trong HTML5 với các button độc lập

Giả sử: Bạn có 1 Textbox và nhiều Button xử lý khác nhau như button Add và button Cancel. Thì làm thế nào để khi nhấn button Add thì xử lý việc Add và kiểm tra các trường dữ liệu nhập, còn button Cancel thì xử lý việc Cancel
<form>
    <input type="number" min="1" max="100" required />
    <button type="button">Add</button>
    <button type="button">Cancel</button>
</form>
Bạn hãy thay đổi Code đoạn Cancel như bên dưới để khắc phục khó khăn này
<button type="button" formnovalidate>Cancel</button>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML