Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn cách xoá khoảng trắng không mong muốn trong Microsoft Word

Được viết bởi webmaster ngày 20/02/2024 lúc 01:38 PM
Trong quá trình xử lý văn bản, đôi khi bạn gặp một số trường hợp cần xử lý văn bản như lỗi khoảng trắng không mong muốn trong Microsoft Word. Cách xử lý như bên dưới:
  • 0
  • 526

Hướng dẫn cách xoá khoảng trắng không mong muốn trong Microsoft Word

Trong quá trình xử lý văn bản, đôi khi bạn gặp một số trường hợp cần xử lý văn bản như lỗi khoảng trắng không mong muốn trong Microsoft Word. Cách xử lý như bên dưới:
Đầu tiên, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H
Sau đó, phần Find what gõ: (){2,}
Phần Replace with gõ: \1

Đây là các biểu thức chính quy(regular expression): Dưới đây là giải thích chi tiết về các phần: 
- Trong phần "Find what": (){2,} (): Đây là cặp dấu ngoặc đơn đánh dấu một nhóm trong biểu thức chính quy. {2,}: Đây là một lượng từ điển chỉ số phân đoạn, biểu thị rằng nhóm trước đó (trong trường hợp này là ()) phải xuất hiện ít nhất 2 lần. Tóm lại, biểu thức này sẽ tìm kiếm các chuỗi có cặp dấu ngoặc đơn xuất hiện ít nhất 2 lần liên tiếp. 
- Trong phần "Replace with": \1 \1: Đây là một tham chiếu đến nhóm được tìm thấy trong phần "Find what". Trong trường hợp này, \1 tham chiếu đến nhóm (). Kết quả của thao tác thay thế này là việc giữ lại cặp dấu ngoặc đơn xuất hiện ít nhất 2 lần và loại bỏ các ký tự khác trong văn bản.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML