Cấp bậc tác giả:

HTML

[HTML5]Sự kiện

Được viết bởi webmaster ngày 05/07/2014 lúc 04:31 PM
Khi người dùng truy cập trang web, họ làm những việc như nhấp chuột trên văn bản, hình ảnh và các liên kết nhất định, di chuột qua chẳng hạn,... Đây là những ví dụ về việc JavaScript gọi sự kiện.
  • 0
  • 6704

[HTML5]Sự kiện


Chúng ta có thể viết xử lý sự kiện trong Javascript hoặc VBScript và bạn có thể chỉ định xử lý các sự kiện như giá trị của sự kiện thuộc tính tag. Kỹ thuật HTML5 định nghĩa thuộc tính sự kiện khác nhau như liệt kê dưới đây:

STTThuộc tínhGiá trịMô tả
1offlinescriptKích hoạt khi văn bản offline
2onabortscriptKích hoạt trên sự kiện hủy bỏ
3onafterprintscriptKích hoạt sau khi văn bản được in
4onbeforeonloadscriptKích hoạt trước khi tải văn bản
5onbeforeprintscriptKích hoạt trước khi văn bản được in
6onblurscriptKích hoạt khi cửa sổ tắt
7oncanplayscriptKích hoạt khi phương tiện truyền thông có thể bắt đầu chơi, nhưng sức có dừng lại để đệm
8oncanplaythroughscriptKích hoạt khi media có thể chơi kết thúc, mà không dừng lại để đệm
9onchangescriptKích hoạt khi phần tử thay đổi
10onclickscriptKích hoạt trên click chuột
11oncontextmenuscriptKích hoạt khi menu ngữ cảnh được kích hoạt
12ondblclickscriptKích hoạt trên con chuột nhấp đúp
13ondragscriptKích hoạt khi phần tử được kéo
14ondragendscriptKích hoạt ở cuối hoạt động kéo
15ondragenterscriptKích hoạt khi  phần tử đã được kéo đến mục tiêu thả hợp lệ
16ondragleavescriptKích hoạt khi phần tử để lại mục tiêu thả hợp lệ
17ondragoverscriptKích hoạt khi phần tử đang được kéo qua mục tiêu thả hợp lệ
18ondragstartscriptKích hoạt khi bắt đầu hoạt động kéo
19ondropscriptKích hoạt khi phần tử kéo được xóa
20ondurationchangescriptKích hoạt khi chiều dài của media thay đổi
21onemptiedscriptKích hoạt khi nguồn media đột nhiên trở nên trống.
22onendedscriptKích hoạt khi media kết thúc
23onerrorscriptKích hoạt khi lỗi xảy ra
24onfocusscriptKích hoạt khi cửa sổ mất
25onformchangescriptKích hoạt khi form thay đổi
26onforminputscriptKích hoạt khi form được sử dụng lấy đầu vào
27onhaschangescriptKích hoạt khi văn bản có thay đổi
28oninputscriptKích hoạt khi phần tử được người dùng nhập vào
29oninvalidscriptKích hoạt khi phần tử không hợp lệ
30onkeydownscriptKích hoạt khi phím được nhấn
31onkeypressscriptKích hoạt khi phím được nhấn và nhả
32onkeyupscriptKích hoạt khi phím được nhả
33onloadscriptKích hoạt khi tải văn bản
34onloadeddatascriptKích hoạt khi tải dữ liệu media
35onloadedmetadatascriptKích hoạt khi thời gian và dữ liệu media khác của phần tử media được tải
36onloadstartscriptKích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tải dữ liệu media
37onmessagescriptKích hoạt khi tin nhắn được kích hoạt
38onmousedownscriptKích hoạt khi nhấn chuột
39onmousemovescriptKích hoạt khi di chuyển con trỏ chuột
40onmouseoutscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi phần tử
41onmouseoverscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển trên phần tử
42onmouseupscriptKích hoạt khi nút chuột được nhả
43onmousewheelscriptKích hoạt khi con lăn chuột đang được di chuyển
44onofflinescriptKích hoạt khi văn bản là offline
45ononlinescriptKích hoạt khi văn bản là trực tuyến
46onredoscriptKích hoạt khi văn bản được làm lại
47onpagehidescriptKích hoạt khi cửa sổ được ẩn
48onpageshowscriptKích hoạt khi cửa sổ sẽ được nhìn thấy
49onpausescriptKích hoạt khi dữ liệu media bị tạm dừng
50onplayscriptKích hoạt khi dữ liệu media bắt đầu chạy
51onplayingscriptKích hoạt khi dữ liệu media đang bắt đầu chơi
52onpopstatescriptKích hoạt khi thay đổi lịch sử của cửa sổ
53onprogressscriptKích hoạt khi trình duyệt lấy dữ liệu media
54onratechangescriptKích hoạt khi tốc độ dữ liệu media thay đổi
55onreadystatechangescriptKích hoạt khi thay đổi trạng thái sẵn sàng
56onresizescriptKích hoạt khi thay đổi kích cỡ cửa sổ
57onscrollscriptKích hoạt khi thanh cuộn được cuộn
58onseekedscriptKích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm phần tử media là không còn đúng nữa, và việc tìm kiếm đã kết thúc
59onseekingscriptKích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm phần tử media là true, và việc tìm kiếm đã bắt đầu
60onselectscriptKích hoạt khi phần tử được lựa chọn
61onstalledscriptKích hoạt khi có lỗi trong việc lấy dữ liệu media
62onstoragescriptKích hoạt khi tải văn bản
63onsubmitscriptKích hoạt khi mẫu được gửi
64onsuspendscriptKích hoạt khi trình duyệt đã được lấy dữ liệu media, nhưng dừng lại trước khi toàn bộ tập tin media được nạp
65ontimeupdatescriptKích hoạt khi media thay đổi vị trí để chạy
66onundoscriptKích hoạt khi văn bản thực hiện undo
67onunloadscriptKích hoạt khi người dùng rời khỏi văn bản
68onvolumechangescriptKích hoạt khi media thay đổi âm lượng, cũng có khi volume được thiết lập để "tắt tiếng"
69onwaitingscriptKích hoạt khi media đã ngừng chơi, nhưng dự kiến ​​sẽ tiếp tục

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML