Cấp bậc tác giả:

HTML

[HTML5]Thuộc tính

Được viết bởi webmaster ngày 05/07/2014 lúc 01:25 PM
Như đã giải thích trong phần trước, các phần tử có thể chứa các thuộc tính được sử dụng để thiết lập các thuộc tính khác nhau của phần tử.
  • 0
  • 6800

[HTML5]Thuộc tính

Bài trước: Cú pháp HTML5

Một số thuộc tính được định nghĩa trên toàn cục và có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử nào, trong khi những thuộc tính khác được quy định phần tử cụ thể. Tất cả các thuộc tính có tên và giá trị cụ thể.

Sau đây là ví dụ về thuộc tính HTML5 được minh họa cách đánh dấu phần tử div với thuộc tính tên lớp sử dụng giá trị "example":

<div class="example">...</div>

Thuộc tính chỉ có thể được xác định trong thẻ bắt đầu và không bao giờ được sử dụng trong các thẻ kết thúc.

Thuộc tính HTML5 là có thể được viết trong tất cả các trường hợp chữ hoa hoặc chữ thường trộn lẫn, mặc dù quy ước phổ biến nhất là chữ thường.

Các thuộc tính chuẩn:

Các thuộc tính liệt kê dưới đây được hỗ trợ hầu hết các thẻ HTML5.

STTThuộc tínhTùy chọnChức năng
1accesskeyngười dùng định nghĩaQuy định cụ thể  phím tắt để truy cập vào phần tử.
2alignphải, trái, giữaTheo chiều ngang gắn thẻ
3backgroundURLĐặt hình ảnh nền phía sau phần tử
4bgcolorsố, hexidecimal, giá trị RGBĐặt màu nền phía sau phần tử
5classngười dùng định nghĩaPhân loại phần tử để sử dụng với Cascading Style Sheets.
6contenteditabletrue, falseQuy định cụ thể nếu người dùng có thể chỉnh sửa nội dung của phần tử hay không.
7ContextMenuId menuQuy định cụ thể menu context cho phần tử.
8data-XXXXngười dùng định nghĩaThuộc tính tùy chỉnh. Tác giả của tài liệu HTML có thể định nghĩa các thuộc tính riêng của họ. Phải bắt đầu với "data".
9draggabletrue, false, autoXác định có hay không  người dùng được phép kéo  phần tử.
10heightGiá trị sốĐịnh chiều cao của bảng, hình ảnh, hoặc các cột bảng.
11hiddenẩnXác định xem phần tử nên được nhìn thấy hay không.
12idngười dùng định nghĩaTên phần tử để sử dụng với Cascading Style Sheets.
13itemDanh sách các phần tửSử dụng các yếu tố nhóm.
14itempropDanh sách các mụcSử dụng cho các mục nhóm.
15spellchecktrue, falseQuy định cụ thể nếu các yếu tố phải có đó là lỗi chính tả hay ngữ pháp kiểm tra.
16styleCSS Style sheetXác định style bên trong phần tử.
17subjectngười dùng định nghĩa idXác định mục tương ứng của phần tử.
18tabindexSố tabXác định thứ tự tab của  phần tử.
19titlengười dùng định nghĩa "Pop-up" tiêu đề cho các phần tử của bạn.
20valigntop, middle, bottomTheo chiều dọc thẳng hàng thẻ trong phần tử HTML.
21widthGiá trị sốXác định chiều rộng của bảng, hình ảnh, hoặc các cột bảng.


Các thuộc tính tùy chỉnh:
Một tính năng mới được giới thiệu trong HTML 5 là việc bổ sung các thuộc tính dữ liệu tùy chỉnh.

Thuộc tính dữ liệu tùy chỉnh bắt đầu với data và sẽ được đặt tên dựa trên yêu cầu của bạn. Sau đây là ví dụ đơn giản:

<div class="example" data-subject="physics" data-level="complex">
...
</div>

Bên trên là HTML5 hoàn toàn hợp lệ với hai thuộc tính tùy chỉnh được gọi là data-subject và data-level. Bạn sẽ có thể có được các giá trị của thuộc tính này bằng cách sử dụng API JavaScript hay CSS theo cách tương tự như bạn nhận được cho các thuộc tính chuẩn.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML