Cấp bậc tác giả:

HTML

Làm thế nào để thiết lập bộ đếm thời gian trong javascript?

Được viết bởi webmaster ngày 06/01/2014 lúc 11:12 PM
Làm thế nào để thiết lập bộ đếm thời gian trong javascript? Làm thế nào để gọi hàm javascript liên tục?
  • 0
  • 10694

Làm thế nào để thiết lập bộ đếm thời gian trong javascript?

Chúng ta có thể sử dụng function bất cứ khi nào chúng ta muốn thực hiện chức năng nhất định nhiều lần hoặc với khoảng thời gian. Vì vậy, ở đây trong bài này tôi tạo ra phương thức sẽ chấp nhận hai tham số.

function-javascript.jpg

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Http://dotnetstock.com</title>
<script type="text/javascript">
var count=0;
function dotnetstock() {
// Call function with 1000 milliseconds gap
setInterval(starttimer, 1000);
}
function starttimer() {
count += 1;
var oElem = document.getElementById("divtxt");
oElem.style.color = oElem.style.color == "red" ? "blue" : "red";
document.getElementById("lbltxt").innerHTML = "Your Time Starts: "+count;
}
</script>
</head>
<body>
<div id="divtxt">
<label id="lbltxt"  />
</div>
<button onclick="dotnetstock();">Start Timer</button>
</body>
</html>
&nbsp;

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML