Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Đồ Án Quản Lý Điểm Sinh Viên Hệ Thông Tín Chỉ

Được viết bởi QuangIT ngày 08/06/2013 lúc 04:51 PM
Xây dựng ứng dụng thực hiện việc quản lý điểm của sinh viên theo hệ tín chỉ một cách nhanh chóng, chính xác.
  • 0
  • 11257
Tải tệp tin: Click ở đây

Đồ Án Quản Lý Điểm Sinh Viên Hệ Thông Tín Chỉ

Mục tiêu:

Xây dựng ứng dụng thực hiện việc quản lý điểm của sinh viên theo hệ tín chỉ một cách nhanh chóng, chính xác.

Giới thiệu đề tài:

Đề tài quản lý điểm sinh viên theo hệ tín chỉ tập trung chủ yếu vào việc xử lý lưu trữ, tính toán điểm, kiểm tra tích lũy của mỗi sinh viên đúng theo hệ tín chỉ. Nó giúp cho giáo viên khi nhập điểm, thống kê kết quả học tập của sinh viên sẽ không quan tâm đến việc tính toán điểm, kiểm tra tích lũy mà hệ thống sẽ tự tính toán, kiểm tra, nên sẽ nhanh chóng, chính xác hơn.

Mô tả nghiệp vụ của hệ thống:

Đến cuối học kỳ, khi chấm xong điểm của sinh viên, giáo viên sẽ nhập kết quả học tập của sinh viên vào hệ thống.

- Giáo viên khi đăng nhập vào hệ thống, sẽ thấy danh sách những lớp học phần mà mình đã và đang giảng dạy.

- Sau đó giáo viên nhập điểm cho các sinh viên tương ứng với mỗi lớp học phần.

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra điểm của các sinh viên; tính điểm trung bình, qui đổi ra điểm chữ. Khi lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ kiểm tra và thiết lập điểm môn học này có được tính tích lũy hay không.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML