Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Xây dựng chương trình truyền tải file giao thức FTP(Full code + báo cáo + slide)

Được viết bởi QuangIT ngày 08/06/2013 lúc 04:22 PM
Người sử dụng chương trình là người có nhu cầu truyền nhận file bằng giao thức FTP (File Transfer Protocol) thông qua mạng Internet.
  • 0
  • 17090
Tải tệp tin: Click ở đây

Xây dựng chương trình truyền tải file giao thức FTP(Full code + báo cáo + slide)

Người sử dụng chương trình là người có nhu cầu truyền nhận file bằng giao thức FTP (File Transfer Protocol) thông qua mạng Internet.

Trong môi trường Internet, khi cần truyền nhận file các file có kích thước lớn trên vài chục KB người sử dụng thường gặp trường hợp việc truyền nhận file bị gián đoạn. Ví dụ khi lấy một file bằng giao thức FTP sử dụng chương trình Internet Explorer, người sử dụng thường gặp thông báo lỗi sau vài phút download file.

Để giải quyết vấn đề này, người sử dụng thường sử dụng các chương trình chuyên dùng để lấy file như ReGet để có thể tiếp tục lấy file từ vị trí xảy ra lỗi.

Người sử dụng có xu hướng lấy đồng thời nhiều file tại một server nào đó trên Internet. Như vậy chương trình phải hỗ trợ lấy nhiều file đồng thời. Tuy nhiên không phải lúc nào chương trình cũng có thể lấy đồng thời nhiều file tại một site nếu server hạn chế số kết nối đồng thời tới một địa chỉ IP.

Người sử dụng cũng có nhu cầu lấy file bằng nhiều giao thức khác nhau như FTP (File Transfer Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol), …

Tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này chỉ có thể hỗ trợ được việc lấy file bằng giao thức FTP.

Mặt khác chương trình cũng phải tạo sự tiện lợi cho người sử dụng. Chương trình phải có giao diện đồ họa thân thiện, giúp cho người sử dụng xem được nội dung các thư mục từ xa và cục bộ. Từ đó giúp cho việc upload và download dễ dàng hơn. Chương trình cũng phải hiện thực một số chức năng cơ bản của một FTP client như tạo thư mục, xóa thư mục, xóa file, thay đổi thư mục, …

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: 3

I.   Bối cảnh: 3

II.     Mục tiêu: 4

CHƯƠNG II....................................................... CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 5

I.   Họ giao thức TCP/IP. 5

1.     Tầng liên kết: 5

2.     Tầng Internet: 5

3.     Tầng giao vận: 5

4.     Tầng ứng dụng: 5

II.     Giao thức FTP: 7

1.     Khái niệm: 7

2.     So sánh FTP và FTPS: 7

3.     Cơ chế hoạt động của FTP. 7

4.     Mô hình hoạt động của FTP: 8

5.     Các kiểu dữ liệu: 10

6.     Quản lý kênh dữ liệu FTP: 13

7.     Các phương thức truyền dữ liệu trong FTP: 16

8.     Các lệnh FTP: 17

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.. 20

1.     Form Đăng Nhập(frmlogin) 20

2.     Form Chính(frmMain) 20

3.     Form Download(frmDownload) 21

4.     Form Upload (frmUpload) 22

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN.. 24

I.   Kết quả đạt được: 24

1.     Ưu điểm: 24

2.     Nhược điểm: 24

II.     Hướng phát triển: 24

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML