Cấp bậc tác giả:

TRAINING

XÂY DỰNG CÔNG CỤ INTERNET SHARING TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOW SERVER(BÁO CÁO + SOURCE CODE)

Được viết bởi QuangIT ngày 08/06/2013 lúc 04:32 PM
Xây dựng một chương trình cho phép chia sẽ kết nối Internet cho nhiều người dùng đồng thời với các dịch vụ cơ bản như WWW, FTP, HTTP…, qua một đường kết nối duy nhất, ngoài ra phải bao gồm tính năng quản trị phân quyền việc truy cập.
  • 0
  • 6095
Tải tệp tin: Click ở đây

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML