Cấp bậc tác giả:

PHP

Cơ sở dữ liệu nên sử dụng trong moodle?

Được viết bởi webmaster ngày 25/11/2019 lúc 07:30 PM
Moodle Docs đề xuất MariaDB trên MySQL, nhưng Postgres là mặc định. Điều đó có nghĩa là gì?
  • 0
  • 5525

Cơ sở dữ liệu nên sử dụng trong moodle?

Moodle Docs đề xuất MariaDB trên MySQL, nhưng Postgres là mặc định. Điều đó có nghĩa là gì?

Đây là loạt bài xem xét lựa chọn sử dụng cơ sở dữ liệu nào cho trang Moodle.

Chúng ta hãy xem một số điều cơ bản trong bài này

Cài đặt trang Moodle mới, bạn có 5 lựa chọn chính cho cơ sở dữ liệu, như được chỉ ra trong Moodle Docs:
  • PostgreSQL (được khuyến nghị)
  • MariaDB (được khuyến nghị)
  • MySQL
  • MSSQL
  • Oracle (không khuyến nghị)
Một bản cài đặt mới của Moodle sẽ mặc định sử dụng PostgreSQL. Mặc dù Postgres rất tuyệt, đặc biệt đối với các trang web lớn hơn, nó khác với MySQL và nếu bạn chỉ quen thuộc với MySQL, bạn có thể sẽ muốn thay đổi điều này.

Oracle
Oracle được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nhưng nói chung là chậm và hầu như không có nhà phát triển Moodle cốt lõi nào sử dụng nó để phát triển.

Microsoft SQL
Thú vị là tài liệu Moodle chính cho SQL không nói gì ngoại trừ Microsoft Microsoft Server là một trong những cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi Moodle.

Nói một cách đơn giản, mặc dù Moodle sẽ hoạt động với MSSQL, nhưng trong mọi trường hợp chúng ta từng thấy nó chạy khủng khiếp, nó chậm, khó cài đặt và bảo trì.

MySQL
MySQL là cơ sở dữ liệu ưa thích cho Moodle trong nhiều năm. Điều đó chỉ thay đổi gần đây và trên thực tế, chúng tôi sẽ đề xuất rằng đối với 99% trường hợp chạy trên MySQL vẫn là một lựa chọn tuyệt vời.

MariaDB
Đây hiện là tùy chọn ưa thích (theo Moodle Docs) cho hầu hết các kịch bản. MariaDB có bản chất cực kỳ gần gũi với MySQL và về lý thuyết hoàn toàn tương thích.

Tóm lược
Nếu bạn ở trong môi trường chỉ có Microsoft Windows, thì Moodle sẽ chạy trên MSSQL, nhưng đừng hy vọng nó sẽ đáng tin cậy hoặc nhanh chóng.
Nếu bạn phải sử dụng Oracle, nó sẽ hoạt động, nhưng bạn sẽ gặp vấn đề và có rất ít sự hỗ trợ cộng đồng bên ngoài Oracle để giúp giải quyết.
Postres là tuyệt vời, nhưng có những thách thức, và trừ khi bạn có kiến ​​thức về Postgres, có những lựa chọn tốt hơn.
MySQL là cơ sở dữ liệu truyền thống cho Module và hoạt động tốt.
MariaDB có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn MySQL.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML