Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Xây dựng trang Mạng xã hội với công nghệ ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 31/12/2014 lúc 10:06 AM
Đây là dự án mã nguồn mở có tên là RNetworking. Trong dự án này, tôi trình diễn chức năng trang web mạng xã hội.
  • 0
  • 9051
Tải tệp tin: Click ở đây

Xây dựng trang Mạng xã hội với công nghệ ASP.NET

Trong này, bạn có thể quản lý thông tin hồ sơ của bạn, tìm kiếm các cấu hình khác theo tên, quản lý mạng xã hội bằng cách gửi yêu cầu kết bạn, bạn cũng có thể trò chuyện với những người dùng khác. 
Tôi đã thực hiện ứng dụng này trong .NET 3.5 và cơ sở dữ liệu SQL Server 2008. Tôi có cơ sở dữ liệu trong thư mục App_Data. Để chạy ứng dụng này chỉ gắn cơ sở dữ liệu này vào máy tính của bạn và thay đổi chuỗi kết nối trong App_Code -> DataBaseClass.cs. Đây là lớp Database của tôi. 
Bây giờ khi bạn chạy các ứng dụng, đầu tiên trang đăng nhập sẽ hiển thị. Nếu bạn đã đăng ký, thì nhập vào id email và mật khẩu, ứng dụng sẽ chuyển hướng đến trang hồ sơ của bạn. Và nếu bạn không có tài khoản thì nhấp chuột vào Not Register Yet?. Sẽ tự động chuyển hướng bạn đến trang đăng ký. 
Bạn có thể sử dụng: 
username: 4rahulsaxena@gmail.com 
password: rahul
Đây là trang đăng nhập. 

RNetworking_01.jpg

Dưới đây là trang đăng ký thành viên

RNetworking_02.jpg

Đây là trang chi tiết người dùng

RNetworking_03.jpg

Từ thanh trên của trang, bạn có thể tìm kiếm người dùng. Đây là trang kết quả tìm kiếm.

RNetworking_04.jpg

Bằng cách nhấp vào ảnh người dùng, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin của họ. Bạn có thể gửi yêu cầu kết bạn cho người dùng từ trang hồ sơ cá nhân của mình và bạn có thể trò chuyện với người này.

RNetworking_05.jpg

Trang của người mà bạn muốn kết bạn khi họ đăng nhập vào sẽ trông giống như dưới đây khi yêu cầu kết bạn được gửi đến người dùng.

RNetworking_06.jpg

Bây giờ người dùng có thể chấp nhận yêu cầu kết bạn và từ chối yêu cầu kết bạn. Nếu người dùng chấp nhận yêu cầu thì sẽ hiển thị ở bên phải trong phần bạn bè.

RNetworking_07.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML