Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - TextBlock Control

Được viết bởi webmaster ngày 21/10/2014 lúc 06:11 PM
Chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu tĩnh trong TextBlock, ví dụ như "Hello world".
  • 0
  • 7084

Windows Phone - TextBlock Control

Việc thiết kế sẽ như thế này.
<!--Text Block-->
<TextBlock Text="Hello world"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,10,0,0"
Grid.Row="2"
TextWrapping="Wrap"
VerticalAlignment="Top"
Height="40"
Width="380"
FontSize="24" Grid.ColumnSpan="2"/>
Chúng ta không cần bất kỳ nút hoặc xử lý sự kiện trong trường hợp này, bởi vì các văn bản được đưa ra tĩnh trong Design(Text = "Hello world").
Chạy ứng dụng, nó sẽ trông giống hệt như thế này.
 
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML