Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết lập trang Website mặc định trong IIS

Được viết bởi webmaster ngày 11/01/2016 lúc 08:00 PM
Trong vài website, có các kiểu tên website tự động chuyển đổi sang đường dẫn với tệp tin mở rộng khác nhau thay vì kiểu mặc định như index.aspx hay default.aspx. Thay vì để mặc định như vậy, bạn có thể thiết lập tính năng Default Document trong IIS.
  • 0
  • 10961

Thiết lập trang Website mặc định trong IIS

Thiết lập trang Website mặc định trong IIS

Trong vài website, có các kiểu tên website tự động chuyển đổi sang đường dẫn với tệp tin mở rộng khác nhau thay vì kiểu mặc định như index.aspx hay default.aspx. Thay vì để mặc định như vậy, bạn có thể thiết lập tính năng Default Document trong IIS.

1. Mở IIS bằng cách gõ lệnh inetmgr trong cửa sổ RUN
2. Chọn Default Document và click
3. Trong cửa sổ xem tính năng, chúng ta có thể thấy các loại Document được sắp xếp
4. Đưa loại Document muốn xuất hiện đầu tiên lên trên cùng
Default-Document_IIS.PNG
Như vậy là chúng ta đã thiết lập IIS thành công

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML