Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Asp.net 4.0 has not been registered

Được viết bởi webmaster ngày 25/07/2015 lúc 11:12 AM
Khi bạn cố gắng project trên Visual Studio thì nhận được lỗi sau: Asp.Net has not been registered on the webserver you need to manually configure your webserver for Asp.net 4.0.
  • 0
  • 8732

Asp.net 4.0 has not been registered

Khi bạn cố gắng project trên Visual Studio thì nhận được lỗi sau:
Asp.Net has not been registered on the webserver you need to manually configure your webserver for Asp.net 4.0.

asp.net4.0.jpg

Để giải quyết được vấn đề này:
- Đối với Visual Studio 2010

Start Menu
-> Programs
-> Microsoft Visual Studio 2010
-> Visual Studio Tools
-> Visual Studio Command Prompt (2010)

- Đối với Visual Studio 2012 trở lên
Start Menu
-> Programs
-> Microsoft Visual Studio 2012
-> Visual Studio Tools
-> Developer Command Prompt (2012)

Chạy lệnh sau:
aspnet_regiis -i

Chắc chắn chạy Quyền Administrator

Nếu không được thì tải tệp tin sau về và cài đặt để fix

Nếu không được nữa thì thực hiện cách cuối cùng:

Vào Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features, sau đó click 'Turn Windows Featrues on'. Sau đó chọn như hình.

install-feature.jpg

Sau đó chạy lệnh như hình

cmd-regiis.jpg


Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML