Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng Skins trong ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 26/08/2013 lúc 02:54 AM
Trong bài viết này, chúng ta học cách áp dụng common style đến Control asp.net sử dụng Asp.net skins
  • 0
  • 8964

Sử dụng Skins trong ASP.NET

Background
Bài này viết về themes, chúng ta học cách áp dụng một cái nhìn nhất quán, nhưng chỉ để kiểm soát cụ thể ASP.Net.

Vậy làm thế nào để làm điều đó? Chúng ta hãy xem từng bước với một số khái niệm lý thuyết để người mới bắt đầu cũng có thể hiểu được nó. 

ASP.Net Skins

ASP.Net Skins chỉ có thể được sử dụng để áp dụng style với ASP.Net controls. Vì thế trong bài viết này chúng ta hãy xem các thủ tục cho việc sử dụng ASP.Net Skins. 

Đầu tiên Tạo ứng dụng web như sau: 

1. "Start" - "All Programs" - "Microsoft Visual Studio 2010"
2. "File" - "New Website" - "C# - Empty website" (để tránh thêm Master)
3. Cung cấp trang web của một tên, chẳng hạn như UsingSkins hoặc bất cứ tên gì bạn muốn và xác định vị trí
4. Sau đó nhấp chuột phải vào solution trong Solution  Explorer sau đó chọn "Add New Item" - "trang default.aspx".

Làm thế nào để Thêm ASP.Net themes

Thêm thư mục themes ASP.Net

Sử dụng themes trong trang web, chúng ta cần thêm thư mục themes ASP.Net bằng cách kích chuột vào Solution Explorer như sau : 

themefolder.png

Sau khi thêm thư mục themes, thêm tập tin SkinFile.skin bằng cách kích chuột phải vào thư mục themes ASP.Net. Solution Explorer như sau: 

addingCSS.png

Bây giờ thêm điều khiển ASP.Net bên trong SkinFile.Skin và gán style cho các điều khiển sử dụng thuộc tính của mình sau đây: 

skinfile.png

Trong đoạn mã trên tôi đã sử dụng chỉ là một vài điều khiển và thuộc tính để giao cho style mà bạn có thể gán nó cho mọi điều khiển ASP.Net mà bạn muốn, chẳng hạn như: 

otherctrl.png

Lưu ý: 
1. Một Id control không thể đưa vào ASP.Net control bên trong SkinFile.skin.
2. SkinId phải được chỉ định đến ASP.Net control bên trong SkinFile.skin.
3. SkinId cần được xác định duy nhất bởi vì mỗi loại điều khiển bản sao của SkinId không được phép trong cùng một themes.
4. Chỉ có một skin control mặc định của mỗi loại điều khiển được cho phép trong cùng một themes. 

Tôi hy vọng bạn hiểu các khái niệm cơ bản từ các lời giải thích. 

Làm thế nào để sử dụng ASP.Net Skins 

Để sử dụng skin ASP.Net hiện trong một trang ASP.Net bạn cần phải chỉ định các themes hiện có ở cấp độ trang như sau đây. 

PageHeader.png

Trong mã nguồn trước đó, chúng ta chỉ định tập tin ASP.Net Skin ở cấp trang, ASP.Net skin tự động xuất hiện trong hộp sau khi sử dụng thuộc tính themes trong tiêu đề trang. 

Chỉ định trên thanh Điều khiển ASP.Net 

Chỉ định skin đến điều khiển ASP.Net, bạn cần phải gán nó vào thuộc tính SkinId của điều khiển như sau đây: 

source.png

Bây giờ chạy ứng dụng, nó sẽ xuất hiện như sau đây: 

FirstPage.png

Từ ví dụ trên, chúng ta đã học được cách sử dụng giao diện. 

Ưu điểm của ASP.Net Skins 

1. Giao diện có thể được sử dụng để áp dụng các style phổ biến đến điều khiển ASP.Net cá nhân.
2. Bạn có thể áp dụng style đến từng điều khiển.
3. Bên trong tập tin skin điều khiển ASP.Net được sử dụng trực tiếp và trong các trang aspx. Nó tự động xuất hiện đến id điều khiển style.
4. Cung cấp nhất quán cùng với nhiều điều khiển trong các ứng dụng web.

Tóm tắt 
Từ tất cả các ví dụ trên chúng ta đã thấy cách sử dụng skin ASP.Net trong điều khiển ASP.Net. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML