Cấp bậc tác giả:

DOTNET

[Phần 3]IIS URL Rewrite - URL Rewrite city.domain.com đến domain.com/city

Được viết bởi webmaster ngày 27/08/2013 lúc 01:14 AM
Tiếp nối phần 2 - IIS URL Rewrite – Chuyển nhiều tên miền thành một. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng
  • 0
  • 6952

[Phần 3]IIS URL Rewrite - URL Rewrite city.domain.com đến domain.com/city

Tiếp nối phần 2 - IIS URL Rewrite – Chuyển nhiều tên miền thành một. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng something.domain.com đến domain.com/city trong IIS 7.x

Đây là ví dụ URL Rewrite rule để thực hiện:

<rule name="CName to URL" stopProcessing="true">
    <match url=".*" />
    <conditions>
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(.*)\.domain\.com$" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" url="http://domain.com/{C:1}/{R:0}" />
</rule> 

Nó sẽ chuyển hướng http://anything_except_www.domain.com đến http://domain.com/anything_except_www.

Nó cũng sẽ duy trì URL và chuỗi truy vấn, vì vậy http://subdomain.domain.com/aboutus?more=info sẽ chuyển hướng đến http://domain.com/subdomain/aboutus?more=info.

Nó cũng có thể làm điều này với rule viết lại thay vì đến các URL ban đầu được duy trì trong khi các máy chủ nhìn thấy rewritten path. Viết lại rule:

<rule name="CName to URL - Rewrite" stopProcessing="true">
    <match url=".*" />
    <conditions>
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(.*)\.domain\.com$" />
    </conditions>
    <action type="Rewrite" url="/{C:1}/{R:0}" />
</rule>

Về cơ bản quy tắc này sẽ trông giống như http://subdomain.domain.com/aboutus/ để khách truy cập trang web, nhưng nó thực sự sẽ đánh siteroot/subdomain/aboutus/ trên máy chủ.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML