Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Lộ trình học Lập trình .NET

Được viết bởi webmaster ngày 19/03/2024 lúc 05:05 PM
Microsoft cung cấp một loạt tài liệu học tập và nguồn tài nguyên chính thức rất hữu ích cho việc học lập trình .NET, C#, ASP.NET Core, Entity Framework, và nhiều công nghệ liên quan khác.
 • 0
 • 1213

Lộ trình học Lập trình .NET

Đăng ký Khoá học Lập trình viên .NET tại đây Học Offline tại Đà Nẵng, giờ giấc linh hoạt.
Microsoft cung cấp một loạt tài liệu học tập và nguồn tài nguyên chính thức rất hữu ích cho việc học lập trình .NET, C#, ASP.NET Core, Entity Framework, và nhiều công nghệ liên quan khác. Dưới đây là một số liên kết tham khảo chính thức từ Microsoft có thể hữu ích cho lộ trình học bạn đã yêu cầu:

Học C#:

 • C# Guide: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về C#.
Cơ bản về C#: Biến, kiểu dữ liệu, toán tử, điều khiển luồng (if, loops).
Lập trình hướng đối tượng (OOP): Lớp (class), đối tượng (object), kế thừa, đa hình, giao diện (interface).
 • Nâng cao C#: Delegates, events, LINQ, async/await, exception handling.
Thực hành: Xây dựng các ứng dụng console đơn giản để thực hành.

.NET và .NET Core/.NET 5, .NET 6, .NET 8:

 • .NET Documentation: Tài liệu chính thức về .NET, bao gồm .NET Core và các phiên bản mới nhất như .NET 5, .NET 6, và thông tin về .NET 8 khi có.
 • Khám phá .NET Framework và .NET Core/.NET 8.0: Sự khác biệt và khi nào sử dụng.
  • Quản lý dự án và thư viện với NuGet.
  • Entity Framework Core: ORM cho .NET, làm việc với cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý dự án và thư viện với NuGet.
 • Entity Framework Core: ORM cho .NET, làm việc với cơ sở dữ liệu.

ASP.NET Core MVC:

 • ASP.NET Core MVC Documentation: Hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng web app sử dụng ASP.NET Core MVC.
 • ASP.NET Core MVC: Mô hình MVC, Razor views, routing.
  • Xác thực và ủy quyền: Identity, cookies, JWT.
  • Data validation và ViewModel.
  • Thực hành: Xây dựng ứng dụng CRUD đơn giản.
 • Xác thực và ủy quyền: Identity, cookies, JWT.
 • Data validation và ViewModel.
 • Thực hành: Xây dựng ứng dụng CRUD đơn giản.

Entity Framework Core:

Phát triển Web API:

 • ASP.NET Core Web API: Hướng dẫn về cách xây dựng Web API với ASP.NET Core.
 • Tạo Web API: Xây dựng API cho ứng dụng web hoặc di động.
 • RESTful services: Principles, routing, HTTP methods. Versioning, Documentation (Swagger).
 • Versioning, Documentation (Swagger).
 • Versioning, Documentation (Swagger).
 • Security: OAuth, JWT.
 • Thực hành: Xây dựng và tiêu thụ Web API với Postman hoặc Swagger.

Microservices:

 • Microservices in .NET: Hướng dẫn và kiến thức nền tảng về xây dựng microservices sử dụng .NET.
 • Microservices với .NET: Kiến trúc, Docker containers, Kubernetes.
  • Unit Testing và Integration Testing với xUnit.
  • CI/CD: Azure DevOps, GitHub Actions.
  • Cloud Services: Azure, AWS hoặc GCP - làm quen với dịch vụ cloud và triển khai ứng dụng.
 • Unit Testing và Integration Testing với xUnit.
 • CI/CD: Azure DevOps, GitHub Actions.
 • Cloud Services: Azure, AWS hoặc GCP - làm quen với dịch vụ cloud và triển khai ứng dụng.

Testing:

CI/CD & Cloud Services:

 • GitHub Actions for .NET: Hướng dẫn về cách sử dụng GitHub Actions để CI/CD cho dự án .NET.
 • Azure for .NET Developers: Tài liệu về cách sử dụng các dịch vụ Azure cho các dự án .NET.
 • Azure for .NET Developers

Tài liệu này bao gồm hầu hết các khía cạnh bạn cần để xây dựng và phát triển các kỹ năng lập trình .NET của mình. Hãy bắt đầu từ các khái niệm cơ bản và dần dần tiến tới các chủ đề nâng cao, đồng thời thực hành thường xuyên để cải thiện kỹ năng.

Đăng ký Khoá học Lập trình viên .NET tại đây

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML