Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word

Được viết bởi webmaster ngày 31/07/2015 lúc 10:33 PM
Bạn nào không biết đánh số trang có thể làm theo cách này.
 • 0
 • 10142

Hướng dẫn Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word

Bước 1: Chọn trang không muốn đánh số
 • Chọn Page Layout
 • Chọn Break
 • Chọn Next Page

Bước 2: Chọn trang bắt đầu đánh số
 • Chọn Insert
 • Chọn Footer
 • Chọn Edit footer
 • Chọn Page number
 • Chọn Format Page Number
 • Tại Page numbering, cho bắt đầu từ 1(start at) và bỏ Link to Previous tại Tab DESIGN

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML