Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Giá trị trong ô TextBox Password không xuất hiện sau khi postback lại trang web

Được viết bởi webmaster ngày 25/06/2015 lúc 11:45 PM
Hướng dẫn làm thế nào để khắc phục giá trị trong ô TextBox Password không xuất hiện sau khi postback lại trang web.
  • 0
  • 4285

Giá trị trong ô TextBox Password không xuất hiện sau khi postback lại trang web


Bạn có control TextBox như sau:
<asp:TextBox ID="PINPad" runat="server" Columns="6" MaxLength="4"></asp:TextBox>
Nó hoạt động khá tốt, tuy nhiên nếu thêm TextMode="Password" vào control TextBox

Tuy nhiên sau khi postback trang web, nó sẽ reset lại, và mất giá trị.

<asp:TextBox ID="PINPad" runat="server" Columns="6" MaxLength="4" TextMode="Password"></asp:TextBox>

Để khắc phục, thêm dòng này vào Page_Load
this.PINPad.Attributes.Add("value", this.PINPad.Text);

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML