Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Bài Giảng .Net(P1-Giới thiệu Microsoft .NET)

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 05:58 PM
Mục tiêu bài học Kết thúc chương này, bạn có thể: - Hiểu được cơ bản về .NET - Năm vững kiến thức .NET
  • 0
  • 13182

Bài Giảng .Net(P1-Giới thiệu Microsoft .NET)

Mục tiêu bài học
Kết thúc chương này, bạn có thể:
- Hiểu được cơ bản về .NET
- Năm vững kiến thức .NET

Các bài giảng xuyên suốt:

Nội dung:
3. Làm việc với Winforms, Các điều kiện của Winforms, Phát triển giao diện người dùng, Bắt lỗi trong Winforms.
4. Các ứng dụng MDI.

Giới Thiệu Microsoft .NET
Nội dung:
1. Khảo sát kiến trúc .Net . 
2. Xây dựng các ứng dụng với  .Net .
3. Các thành phần trong .Net Framework.
4. Vai trò của CLR và IL .

Kiến trúc Microsoft .NET Framework
kientruc.jpg
Nền tảng .NET
nentang.jpg
Programing Services
programeservices.jpg
Tính năng của Visual Studio .NET
tinhnang.jpg
- Hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ.
- Độc lập với hệ điều hành (Platform ).
- Xây dựng ứng dụng  nhanh chóng và dễ dàng.
- Hổ trợ xây dựng ứng dụng cho nhiều thiết bị .
- Môi trường thiết kế trực quan .
- Hướng đến các ứng dụng trên Internet (Webservice, WAP…)

MSIL, JIT và CLR
clr.jpg
Quá trình biên dịch và chạy chương trình trên nền .NET
quatrinhbiendichvachay.jpg
quatrinhbiendichvachay2.jpg
Microsoft Intermediate Language
msil.jpg
clr2.jpg
Visual Studio.NET và các khái niệm cơ bản
- Được phát triển bởi Microsoft do nhóm Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth sáng tác.
- Ngôn ngữ lập trình trực quan, hướng sự kiện, hướng đối tượng.
- Dựa theo ý tưởng các ngôn ngữ khác : C,C++, Java và Visual Basic.
- Hỗ trợ  đầy đủ bởi .Net Platform.
- Compiler hiệu quả nhất trong .Net family.
- Khả năng thay thế cho C++.
- Hạn chế sử dụng con trỏ.

Chương trình C#
using System;
class SampleCSharp
{
  static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Hello world");
}
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML